Starohorská cesta 1701/3
963 01 Krupina
info@cestnadoprava.sk
  • vnútroštátna a medzinárodná
    preprava dreva
  • služby na žeriave
  • výroba palivového dreva